Tietosuojakäytäntö

HESTIA KOTI -YRITYKSEN ASIAKASREKISTERI JA REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivämäärä: 11.10.2019 / päivitetty 8.4.2022


1. Rekisterinpitäjä
Hestia Koti, Keskustie 23, 09120 Karjalohja www.hestiakoti.fi  

2. Rekisteriasioista vastaava
Hestia Koti
Anu-Maria Sandelin 044-2447735
anu.maria.sandelin(at)hestiakoti.fi 
Y-tunnus: 2991748-8

3. Rekisterin nimi
Hestia koti - asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Hestia koti- yrityksen ja verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen tuotteiden myymiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja -seurantaan, asiakkaan ostokäyttäytymisen seurantaan, laskutukseen.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, tiedot markkinoinnin luvista  ja kielloista sekä tietoja asiakkaan tekemistä ostoista, toimituksista ja mahdolliset käyttäjätunnukset että salasanat.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Hestia koti - verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi.
Rekisterinpitäjä rekisteröi itse ne tiedot mitkä ovat välttämättömiä asumisen tukipalvelun asiakkaista oikeanlaisen palvelun tuottamiseksi kuten mahdolliset allergiat, hajuyliherkkyydet tms.. Tiedot voivat tallentua myös mikäli asiakas ne itse tallentaa verkkosivuilla kuten verkkokaupassa.
Asiakkaalta voi tallentua tietoa tilauksista, palautuslomakkeista, puheluista,
sähköposteista, sosiaalisesta mediasta sekä asiakkaan osallistuessa kampanjaan tai arvontaan.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa puitteissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Hestia koti - verkkokaupan ja muiden yritysten asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muilla tietoturvallisuuskeinoilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt,
ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Asiakasrekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti ja sen tietoja säilytetään
asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus-, ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomat tiedot hävitetään turvallisesti.
Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti käytön jälkeen.
Käytämme evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä verkkosivustolla ja parannetaan palvelun laatua ja jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeet ovat käytössä tietyn ajan ja ne eivät ole haitaksi käyttäjän tietokoneelle.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


11. Tiedon korjaaminen ja päivitys
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Asiakas voi myös itse päivittää tietojaan omassa tilissään verkkokaupassa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön mikäli haluaa että me korjaamme tiedon.